• slidebg1
  Vitajte na stránkach zváračskej školy ZVARGRAN
  Zváračská škola č. 045 zabezpečuje potreby školenia a preskúšavania zváračov
  v rámci zváračských kurzov základných a úradných zváračov a spájkovačov pre výrobné podniky,
  súkromné osoby a učilištia ako i rekvalifikačné kurzy zvárania cez úrady práce zo širokého okolia
  zahŕňajúceho okres Banská Bystrica, Zvolen a Brezno.
 • slidebg1
  Zváračská škola č. 045 ZVARGRAN
  BANSKÁ BYSTRICA - SOŠ, Pod Bánošom 80
  BREZNO - SOŠ techniky a služieb, Laskomerského 3

O nás

Zváračská škola č.45 bola zriadená v júli roku 1978 pri bývalých Pozemných stavbách Banská Bystrica. Jej činnosť bola v tom čase zameraná hlavne na zabezpečenie klasických potrieb montovanej bytovej výstavby, zámočníckej výroby OK a renovácie stavebných mechanizmov, t.j. na zváranie obalenými elektródami, zváranie a rezanie plameňom a naváranie pod tavivom.

Postupne od roku 1995 boli vzhľadom k zmenám výrobných náplní regionálnych firiem zavedené nové spôsoby zvárania v ochrannej atmosfére zmesných plynov, ďalej zváranie volfrámovou netaviacou sa elektródou v argóne materiálov, ako sú napr. ocele s predohrevom, nerezové ocele a hliníkové zliatiny. Súčasne sa zváranie kovov rozšírilo aj o spájkovanie a zváranie plastov.

V roku 2009 sa rozvoj dotkol aj zmeny sídla zváračskej školy, stavebných úprav a nákupu novej zváračskej techniky od renomovaných výrobcov ako FRONIUS (Rakúsko) a KEMPPI (Fínsko). Celkom bolo v tomto roku preinvestovaných viac ako 50 tisíc eur. V roku 2011 sa sortiment zváracích zariadení rozšíril o švédskeho výrobcu ESAB. Zváračská škola č. 045 Banská Bystrica bola 1. mája 2011 rozšírená o pobočku zváračskej školy, ktorá bola zriadená v priestoroch SOŠ techniky a služieb (bývala strojnícka priemyslovka) v Brezne.

INFO

Najbližší termín kurzov zvárania: začiatok každý prvý a tretí pondelok v mesiaci (BB aj BR). Ceny kurzov platné v cenníku je možné vzhľadom na CORONU po konzultácii upraviť (znížiť).

Zoznam a cenník kurzov Záväzná prihláška

Poznámka: Prihlášku je možné vyplniť vo vašom počítači, prípadne uložiť a vytlačiť neskôr.
Dokumenty sú vo formáte PDF. V prípade, že vo svojom počítači nemáte nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov, kliknite sem.

Prihlášku je potrebné zaniesť k Vášmu lekárovi na potvrdenie spôsobilosti. Po telefonickom dohovore ju môžete odovzdať v sídle školy

Ing. Peter Hančinský – ZVARGRAN, zváračská škola 045, SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica,
alebo Ing. Peter Hančinský – ZVARGRAN, zváračská škola 045, SOŠ techniky a služieb, Laskomerského 3, Brezno,
prípadne zaslať na adresu Ing. Peter Hančinský – ZVARGRAN, Kalinčiakova 11, P.O.BOX 86, 974 05 Banská Bystrica.

Zoznam kurzov

1/ školenie a skúšanie zváračov / operátorov (kovy)

- zaškolenia: ZP 111-1, ZP 111-2, ZP 135-1, ZP 83, ZP 311-2, ZP 311-3, ZP 311-5
- základné kurzy: ZK 111-1 ZK 111-8, ZK 135-1, ZK 135-8, ZK 135-21, ZK 141-1, ZK 141-8, ZK 141-21, ZK 311-1
- úradné kurzy: 111, 121, 131, 132, 133, 135, 136, 138, 141, 142, 143, 311, 783, (+ betonárska výstuž)

2/ skúšanie zváračov plastov (periodické úradné skúšky modul M1 až M5)

3/ školenie a skúšanie spájkovačov (aj operátorov)
- úradné skúšky: 912, 942

4/ poradenská činnosť v oblasti zvárania
- dozorovanie zváračských prác, spracovanie postupov zvárania (WPS) a spájkovania (BPS)
- vizuálna (VZ) a penetračná (PT) kontrola zvarov
- zavádzanie noriem kvality vo zváraní (EN 3834) a certifikácia OK (EN 1090-2)

Certifikáty kvality

Pre zabezpečenie náročných požiadaviek v oblasti zvárania prijal v januári 2012 vrcholový manažment zváračskej školy č. 045

ZVARGRAN Banská Bystrica strategické rozhodnutie na zavedenie systému manažérstva kvality.

Dňa 04.07.2012 na základe certifikačného auditu boli splnené stanovené požiadavky podľa normy
STN EN ISO 9001: 2009 pre určené oblasti vzdelávania zváračov, ďalej zváračských prác a kontroly zvarov.

Kontakt

Ing. Peter Hančinský – majiteľ

Kalinčiakova 11, P.O.BOX 86, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 34 255 028 DIČ: 1029237451, IČ DPH: SK1029237451
Bankové spojenie: ČSOB, Číslo účtu: 4021033088 /7500

+421 (0) 905 965 329

Zváračská škola 045 Banská Bystrica, SOŠ Pod Bánošom 80
Pobočka zváračská škola 045 Brezno, SOŠ techniky a služieb, Laskomerského 3

zvargran.bb@gmail.com
www.zvargran.sk